Facebook Twitter
blogesite.com

Varför Ska Du Köpa En Luftrenare?

Publicerat på December 14, 2022 av Jim Neely

Förstod du att inomhusluften når minst sex gånger mer förorenad jämfört med utomhusluften? Tyvärr kan du inte rengöra utomhusluften men din skicklighet är att förbättra kvaliteten på inomhusluften. Den enda riktiga enheten som kan hjälpa dig att göra det är en luftrengöring. Det eliminerar inomhusluften från olika föroreningar, till exempel enkelt damm, flyktiga gaser, pollen, husdjurskvittor och dammkvalster. Mer sofistikerade luftrengöringsanordningar kan också bli farliga bakterier och virus som lämnar ditt hem en hälsosam plats att bo på.

Du kanske frågar dig själv varför du behöver slösa bort dina pengar på en luftrengöring. Och du kommer att bli förvånad över vad inomhusluftföroreningar gör för ditt välbefinnande. De irriterar ditt andningsorgan. Tillräckligt skäl för tiden kan orsaka massor av störningar. Så att köpa en luftrengöring som kan rengöra inomhusluften i din fastighet är inte slöseri med pengar. Å andra sidan kan förhindra allvarliga hälsoproblem i själva verket spara din tid och pengar.

De, som har problem med allergier eller astma tillsammans med andra luftvägssjukdomar, förstår hur dålig luftkvalitet påverkar deras hälsa. Inomhusluftföroreningar kan förvärra de yttre symtomen på sjukdomarna. Det är inte sant att att stänga alla dörrar och fönster hjälper inomhusluften att hålla ren och frisk. Alla föroreningar från utomhus tas till ditt hus genom att kyla och värmesystem. Alla dessa föroreningar samlas i din livsmiljö som sätter ditt hushåll i fara. Den enda metoden för att ändra som är för att få ett bostadsluftsersätt.

En stor mängd försök har redan tillverkats för att upptäcka om elektroniska luftrengöringsmedel kan minska hälsoeffekter eller inte. Försöken har visat att användningen av elektroniska luftrengöringsmedel definitivt minskar vissa hälsoeffekter. I dessa är mindre effekter, till exempel ögon- och lungirritation. Dessutom kan luftrengöringsanordningar minska risken för några allvarliga störningar, såsom till exempel cancer och minskad lungfunktion.

De som inte kan bära tobaksröken i sin livsmiljö måste också överväga att köpa en luftrengöring. De flesta elektroniska luftrengörare eliminerar tobaksrök från inomhusluften, vilket minskar inte bara motbjudande lukt utan dessutom allvarliga hälsoeffekter.

Barn är verkligen känsliga för luftburna föroreningar, därför de som värderar sina barns hälsa, om du bör tänka på att använda en luftrengöring i deras miljö. Husdjursmästare, pollen, flyktiga organiska föreningar, tobaksrök är bara få nämnda föroreningar som kan påverka barns sjukförsäkring och orsaka allvarliga sjukdomar. Eftersom barn möter farliga luftburna föreningar från den första barndomen, kan de få allvarliga sjukdomar, till exempel astma, olika allergier, lungirritation och även lungcancer.

Den som bryr sig om att andas luften som är ren, frisk och fri från olika föroreningar och allergener kan köpa en luftrengöring på grund av sina hem. Det kan vara antingen bärbart eller icke-bärbart, enligt området täckning. Särskilt de, som är extremt känsliga för inomhusföroreningen av miljön, bör tänka på att ha ett luftreningssystem. Sådana är astmalidande, de som har allergier, barn, ungdomar och äldre människor. Låg kvalitet på inomhusluften påverkar dessa människor förmodligen mest.

I mål är det onödigt att säga ditt eget beslut du måste fatta om användningen av elektroniska luftrengöringsmedel. De flesta hälsoorganisationer rekommenderar besökare att använda luftreningssystem för att öka deras inomhuskvalitet. Det finns många faktorer du måste överväga innan du fattar sitt beslut om en luftrengöring. Men det som verkligen betyder det mest är allt du inte kan se eller känna - luftens inomhuskvalitet. Du bör inte gå på det för givet.