Facebook Twitter
blogesite.com

Förhindra Vattenskador På Vinden

Publicerat på Oktober 12, 2023 av Jim Neely

Att kontrollera den naturliga torkningen av ens egendom måste börja på vinden eftersom den ligger nära toppen av hemmet och separerar mellan ditt tak och alla andra hus.

Tak och golv

Var noga med att kontrollera båda när du inspekterar vinden. Betala särskilt fokus på öppningar genom taket, till exempel rör, ventiler och skorsten. Titta för att bekräfta att ytorna är torra och att det absolut inte finns någon mögel eller råtta. Kontrollera också under takmanteln och takbjälkar. Det föreslås att inspektera morgonen för att säkerställa att taket är förseglat och att inget dagsljus tränger igenom taksprickor. Kontrollera marken och se till att den verkligen är torr.

Infällda lampor canister

Närvaron av rost och korrosion indikerar möjlig fuktinvasion och en potentiell elektrisk risk. Ytterligare indikatorer för potentiell vattenskada och mögel är fläckar ovanför eller nära träet eller på isoleringen runt kapseln. Överväg att ersätta gamla infällda ljusbehållare med nyare, säkrare som erbjuder inbyggd isolering.

Vents

Attisk ventilation är väsentlig. Vanligtvis installeras ventilationsöppningar över takets topp. Fukt eller ytfärgning nära ventilationerna är verkligen ett tecken, hitta fuktkällan och reparera problemet. När du inspekterar taket, ta bort eventuella fågelbo och skräp som blockerar ventilationsöppningarna.

Isolering

När den skadas av fukt och vatten blir isoleringen tunn och platt. Kontrollera isolering ofta, särskilt efter regnperioden. Rör den. Om det känns vått, upptäck fuktkällan och reparera problemet omedelbart. Kom ihåg: våtisolering är värdelös, men den kommer ändå att fortsätta att hålla vatten under en tid och kan skapa höga fuktförhållanden. Om isoleringen är våt, byt ut den.

Common Attic Appliances

Kontrollera regelbundet vinstenheter, träskkylare och VVS -system. Sök efter försämring och lösa anslutningar. Inspektera runt och under dessa apparater. Förstå att apparater kan orsaka vattenskador och mögel till exakt vad som ligger nedan.